Řezání plazmou

Plazma je žhavý, vodivý plyn, z iontů a elektronů. Jedná se vlastně o čtvrté skupenství. Plazmovým plynem může být argon nebo plyny vodíku, dusíku a kyslíku. Plyn se ionizuje a uvolněním energie znásobuje tepelný účinek plazmy na řezaný materiál.

Plazma dosahuje teplot až 30 000 °C. Díky její velké energii je pak dosahováno vysokých řezných rychlostí. Plazmou lze řezat všechny elektricky vodivé materiály jako je ocel včetně ušlechtilé, nerez, slitiny, barevné kovy a jejich slitiny.

Pro řezání vysokolegovaných ocelí a hliníkových slitin ve větších tloušťkách nemá řezání plasmou alternativu s výjimkou vodního paprsku s kvalitnějším řezem, avšak výrazně vyššími provozními náklady a tedy i vyšší cenou.

Nízké provozní náklady jsou dosahovány díky vysokým řezným rychlostem při zachování standardní kvality řezu i možnosti využití současného provozu více hořáků na jednom stroji. Omezením technologie řezání plasmou pak jsou větší tloušťky materiálů, kde nejen roste spotřeba řezného plynu, ale zejména výrazně roste potřebný instalovaný příkon elektřiny a vlastní spotřeba energie.

Pro správné zpracování Vaší poptávky je nutno vždy dodat :

- výkresy ve formátech .dxf nebo .dwg se základními kótami, jednoduché díly stačí v kótovaných .pdf,

- počet ks

- plánovaná opakovatelnost výroby

- termín dodání od objednávky a místo dodání

Zakázky Vám dopravíme za výhodné ceny nebo zcela zdarma do 5 až 10 dnů přímo do Vaší firmy nebo dle dohody.
Novinky

Vyřezávání plazmou ( plasmou )

Výhodou vyřezávání plazmou ( plasmou ) jsou nízké pořizovací náklady technologie i nízké provozní náklady, přitom kvalita řezu je stále ještě velmi dobrá a energetická náročnost roste až s většími tloušťkami materiálu. Řezání a vyřezávání plasmou lze použít pro plechy z nejrůznějších materiálů. Podmínkou je, aby tyto materiály byly elektricky vodivé. Pro tlustší plechy z konstrukčních ocelí je vhodnější zvolit kyslíkoacetylénový plamen, kde řez vychází levněji

Řezání plasmou cena

Cena řezání plasmou se jeví v mnoha případech velmi výhodná. Přitom je dosahováno velmi dobré kvality řezu. Technologie řezání plasmou je cenově relativně dostupná a ani náklady na provoz ve srovnání s jinými technologiemi řezání nejsou vysoké zejména při menších tloušťkách materiálu. U silnějších plechů pak však výrazně narůstá energetická náročnost a cena řezání plasmou se stává méně příznivou. Větší tloušťky plechů je pak vhodnější řezat acetylénokyslíkovým plamenem ( autogenem ), kde jsou naopak ceny velmi výhodné až do tloušťek 150 mm. Je však třeba počítat s nižší kvalitou řezu a případnými přídavky na obrábění.